Skip to main content

Därför ska man ha ett vattenlarm

Vattenlarmet eller läckagevarnare fungerar ungefär som en brandvarnare, men reagerar på vatten istället för på rök. Det visar snabbt små läckage och förebygger effektivt vattenskador.

Varför skaffa vattenlarm?

Mer än 40 000 vattenskador inrapporterades till försäkringsbolag 2021. 33% av dem inträffade i köket. De flesta i diskbänksskåpet. Där sitter rör och avlopp dolda och läckage kan ha pågått under en längre tid innan du upptäcker det. En vattenskada kan i förlängningen även orsaka större fuktskador. Därför ska du ha ett vattenlarm som upptäcker läckaget innan det blir en skada. Köp här hos oss Smart uppkopplat vattenlarm SQ400B

Hur fungerar ett vattenlarm?

Ett vattenlarm eller läckagevarnar monteras i närheten av ett avloppsrör eller vattenrör. Larmet består av sensorer som vid hög fuktnivå eller läckage ger ifrån sig ett larm, precis som en rökvarnare gör vid rökutveckling. Säkerställ att larmet är försett med laddade batterier och kolla dem med jämna mellanrum

Vattenlarm :

  • Du använder vattenvarnaren för att undvika fukt eller vattenskador
  • Vid vattenläckage går larmet direkt och en röd LED lampa börjar blinka på varnaren.
  • Placera sensorbläcken där det finns risk för att vattenläckage uppstår, under en diskho, disk- eller tvättmaskin
  • Enkel att installera och en billig lösning för att detektera vattenläckor