Skip to main content

Därför ska man ha ett gaslarm

Vissa gaser är skadliga och till och med dödliga vid en viss koncentration. Det farliga är att i många fall märker man inte av gasen, då den kan vara både färg- och luktlös. Därför bör du skaffa en gasvarnare. Vad är en gasvarnare?  En gasvarnare är som en brandvarnare, vilket innebär att varnaren reagerar på osynliga men brand- och explosionsfarliga gaser, istället för rök. Med en gasvarnare blir du larmad långt innan koncentrationen är så hög att fara för förgiftning eller explosion föreligger.

Varför skaffa gaslarm?

Genom att skaffa en gasvarnare kan du på ett enkelt sätt att rädda liv. Gasvarnare som snabbt reagerar och larmar, ger dig den tid du behöver för att komma i säkerhet eller undanröja faran.

Med en gasvarnare upptäcker du gasläckor i tid och minimerar därmed risken att förgiftas. Gasvarnaren reagerar på många olika typer av gaser.

En gasvarnare en bra och billig livförsäkring. Det finns gasvarnare för både hemmet, fritidshuset, husvagnen, husbilen och båten. Välj en modell som passar just dina behov och gör ditt boende säkrare.

Hur fungerar en kolmonoxidvarnare?

Gasvarnare som reagerar på förhöjda halter av kolmonoxid kallas kolmonoxidvarnare. Gasen kan till exempel uppstå i samband med ved- och koleldning eller brand, läckage från intilliggande garage samt användning av gas- eller fotogendrivna aggregat. Även tobaksrök innehåller kolmonoxid. Kolmonoxid är mycket giftig och därför skadlig för människor att andas in. Gasen är färg- och luktlös och blandas lätt med luften. Att skaffa sig ett gaslarm är en god investering i alla boenden där det förekommer någon form av öppen låga. Här finner du kolmonoxidvarnare Gaslarm koloxid Deltronic CO7BD

De vanligaste typerna av gas:

  • Gasol (kallas även LPG-gas och består till största delen av butan och propan)
  • Naturgas (kallas även LNG-gas och består främst av metan)
  • Stadsgas (består av metan och luft)