Skip to main content

Så länge håller en brandsläckare

Med en handbrandsläckare kan du snabbt ingripa när du upptäcker en brand. Den och ditt ingripande kan innebära skillnaden mellan en liten eld och en fullskalig brand. Med andra ord – en brandsläckare kan vara skillnaden mellan en mindre olycka och en katastrof.

Pulversläckare

Pulversläckare är den bästa släckaren för privatpersoner. De är lätta att använda, klarar alla olika typer av bränder och har en bra räckvidd, omkring 5-7 meter, beroende på vind. Jämfört med andra handbrandsläckare har pulversläckare bäst släckeffekt per kilo släckmedel. De är inte frostkänsliga och kan därför förvaras både utomhus och i fordon. Släckmedlet i pulversläckare leder inte ström och är därför lämpliga för släckning av bränder i elektroniska apparater. Nackdelen är att pulver smutsar ner och kan vara svårt att sanera.

Så länge håller en brandsläckare

En pulversläckare kan fungera i upp till 15 år om den placeras torrt och kontrolleras regelbundet. Konsumentverket rekommenderar kontroll av  handbrandsläckaren var femte år.

Checklista – så kontrollerar du din brandsläckare:

  • Se till att tryckmätaren står på grönt. Knacka försiktigt på mätarglaset för att se att visaren inte har fastnat.
  • Se till att slangen är hel
  • Plomberingen ska sitta kvar
  • Släckaren ska inte ha några synliga skador
  • Vänd på pulversläckaren några gånger och slå lite lätt på sidan så att pulvret glider fritt i släckaren. Det finns annars en risk att det packas för hårt och fungerar sämre.