Skip to main content

Så återfyller du din brandsläckare

Om din brandsläckare är använd, även delvis, lämna den till ett serviceföretag för omfyllnad eller byt ut den mot en ny!

Pulversläckare

Pulver är en samlingsbeteckning för en mängd olika salter med olika släckkapacitet. Även om kvalitén varierar är pulver det släckmedel som har bäst släckkapacitet per kg släckmedel. Det är skälet till att pulver i många fall är förstahandsvalet vid val av handbrandsläckare.

Kan jag fylla på min brandsläckare?

När mätaren på brandsläckaren visar rött eller när du haft din släckare i 10 år eller längre, är det dags att byta ut den. Kan man fylla på sin brandsläckare? Nej, eftersom det är lika kostsamt att fylla en gammal släckare som att köpa en ny så har brandstationer slutat med påfyllning. Rekommendationen är att lämna den gamla släckaren för sortering på återvinningscentral och köpa en ny. Vissa brandskyddsföretag erbjuder kontroll och påfyllnad men kostnaden är ungefär den samma som att köpa en ny.

Rutinkontroll brandsläckare

  • Släckaren är placerad synligt på avsedd plats
  • Släckaren är inte blockerad
  • Släckarens användningsinstruktion är vänd utåt och fullt läsbar
  • Släckaren är inte uppenbart skadad
  • Släckarens tryckindikator visar rätt tryck
  • Släckaren är plomberad