Skip to main content

Vem har ansvaret för att brandskydda hemmet

Tumregeln är att den som äger huset sätter upp brandvarnare. Det är fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen som ansvarar för brandskyddet i flerfamiljshus, exempelvis att varje hushåll har en brandvarnare. Men de boende är själva ansvariga för brandvarnarens skötsel och underhåll.

Måste jag ha brandvarnare hemma

Det absolut viktigaste för ett brandsäkert hem är att du har minst en fungerande brandvarnare. Det är ditt ansvar att sköta och underhålla brandvarnaren. Räddningstjänsten rekommenderar fungerande brandvarnare på samtliga våningsplan och en brandvarnare i varje rum där personer sover.

Det är viktigt att regelbundet testa brandvarnaren, gärna en gång i månaden.

Rädda – Varna – Larma – Släck

En enkel regel är Rädda – Varna – Larma – Släck. Gör i den ordningen om du upptäcker att det brinner. Om ni är fler kan ni hjälpas åt. Rädda och varna andra som kan vara i fara. Larma genom att ringa 112 och berätta om branden. Släck branden om du tror att du klarar det.

Rekommenderad brandskyddsutrustning att ha hemma: 

  • Brandvarnare
  • Pulversläckare minst 6 kg
  • Brandfilt minst 120 x 180 cm