Skip to main content

Därför ska man ha en brandfilt

En brand i hemmet kan du åtgärda snabbt på plats om du har försett din bostad med brandskyddsutrustning. Man brukar rekommendera brandvarnare, brandfilt och pulversläckare till privata boenden, såsom lägenhet, radhus och villor. En brandfilt lägger du bestämt över en mindre brand i syfte att förhindra spridning. En brandfilt kompletterar en handbrandsläckare när det kommer till brandskydd i ditt hem. Läs mer om hur du Brandskydda ditt hem

Brandfilt livslängd

Varje hem bör ha en brandfilt som ett komplement till handbrandsläckaren. Skaffa därför en brandfilt med storleken 180 x 120 cm stor så täcker den merparten av en vuxen människa.  När en brandfilt har använts i brand är den förbrukad. Du bör då kassera den och ersätta med en ny.

Förvaring av brandfilt

En brandfilt placeras med fördel i närheten av köket, eftersom det är där flest bränder uppstår. Häng gärna brandfilten på en fast väggkrok, så att du enkelt och snabbt kan dra filten ur överdraget med ett ryck.

Så här använder du brandfilten:

  • Kasta inte filten på branden
  • Lägg brandfilten bestämt över branden och tryck med händerna ovanpå filten för att kväva branden.
  • Om det brinner i någons kläder, försök få personen att lägga sig ner så att elden kvävs om marken.
  • Lägg på brandfilten, börja uppe vid huvudet. Se till att filten sluter tätt, stryk eller tryck lätt med händerna ovanpå filten.