Skip to main content

Därför blinkar brandvarnaren

Brandvarnaren blinkar 1 gång per minut för att visa att den är aktiverad och fungerar som den ska. En brandvarnare kan blinka andra antal i kombination av klick eller fullt larm. Om det sker behöver du läsa den bifogade manualen för att  förstå anledningen. Dioden blinkar alltid tillsammans med ett skarpt larm på den varnare som aktiverat larmet. Beroende på modell så kan sammankopplade brandvarnare  kan blinka olika antal gånger.

Brandvarnaren klickar

Alla tillverkare av brandvarnare tillämpar ett klick (pip) för att indikera låg batterinivå. Oftast förväxlas ett klick med andra kombinationer av klick (två, tre eller fyra) som är produktspecifika indikationer. Nya brandvarnare är ofta tillverkade med 10-års inbyggda batterier som inte behöver bytas, så det är ovanligt med ett klick på dessa modeller. Istället får man söka efter andra anledningar till felindikationer.

När en brandvarnare ger ifrån sig en felindikation beror det oftast på att brandvarnaren fått i sig damm eller insekter. Därför är det bra att regelbundet dammsuga sin brandvarnare.

Så här testar du brandvarnaren

Tryck kort på testknappen för att testa brandvarnaren, då ljuder brandvarnarens siren för att indikera att den fungerar. Man brukar rekommendera att rengöra/dammsuga brandvarnaren en gång i kvartalet och samtidigt passa på att testa att den fungerar som den ska.

Min brandvarnare fungerar inte

En blinkande brandvarnare är ett tecken på att den fungerar som den ska. Skulle din brandvarnare inte blinka behöver du ta reda på felorsak. Om du plockar ned en brandvarnare med inbyggt 10-års batteri från sitt fäste i taket, så stängs den oftast av. Därför skall du låta brandvarnaren sitta kvar i taket när du testar den, annars kan det upplevas som att den inte fungerar. Läs därför manualen som följde med din modell.

Kort om brandvarnarens skötsel

  • Dammsug med jämna mellanrum
  • Brandvarnaren blinkar då den fungerar
  • Håll in testknappen. Börjar den pipa fungerar batteriet och högtalaren
  • Testa din brandvarnare en gång i kvartalet