Skip to main content

Så stor brandsläckare behöver man

I en bostad såsom villa, lägenhet och fritidshus rekommenderas en 6 kg handbrandsläckare. Har du fler våningar så rekommenderas en 6 kg pulversläckare per våningsplan. I en vanlig bil eller mindre båt räcker en tvåkilos pulversläckare.

Brandsläckare i hemmet

Pulversläckare är den bästa typen för privatpersoner. De är lätta att använda, klarar alla typer av bränder och dessutom har de en bra räckvidd. Man brukar rekommendera en pulversläckare om minst sex kilo. Ha brandsläckaren synlig, så att du lätt kommer åt den. Läs mer om hur du brandsäkrar ditt hem här Så brandsäkrar du hemmet

Hur länge räcker en brandsläckare hemma

En pulversläckare kan fungera i upp till 15 år om den placeras torrt och kontrolleras regelbundet. Alla handbrandsläckare bör kontrolleras var femte år.

En 6 kg pulversläckare har en aktionstid på ca 30 sekunder. Tänk på att en brandsläckare bara går att använda en enda gång sedan måste den laddas om. Det gäller oavsett om du sprutat lite eller mycket.

Så använder du en brandsläckare:

  • Dra ur säkringen
  • Lossa slangen
  • Rikta munstycket mot det som brinner
  • Sikta innan du trycker in handtaget
  • Sikta långt ner.
  • Gå nära branden och huka dig ner
  • Tryck in handtaget
  • Rör dig i cirklar runt branden för att nå så mycket som möjligt