Skip to main content

Så många brandsläckare behöver du

Med en handbrandsläckare kan du snabbt ingripa när du upptäcker en brand. En brandsläckare och ditt ingripande kan innebära skillnaden mellan en liten eld och en fullskalig brand. Med andra ord, med en brandsläckare minimerar du skillnaden mellan en mindre olycka och en katastrof.

Pulversläckare

Rekommendationen är en pulversläckare på minst sex kilo till allt förutom i en vanlig bil eller mindre båt. Ha brandsläckaren synlig, där du lätt kommer åt den. Bor du i flervåningshus rekommenderar vi att du har minst en släckare per våningsplan, så att det finns en släckare i närheten. I en vanlig bil räcker en tvåkilos pulversläckare, i större fordon såsom lastbilar krävs pulversläckare på minst sex kilo. Montera släckaren i en speciell fordonshållare som förhindrar att släckaren ramlar och riskerar att lösas ut av misstag. Det är lämpligt att ha en släckare med slang i bilen eftersom det underlättar åtkomst i trånga utrymmen såsom under motorhuven. Ha därför gärna ett par handskar nära släckaren för att underlätta användningen av släckaren.

Hur många brandsläckare behöver du

Hur många brandsläckare du behöver beror på hur du bor, fast oftast räcker det med en brandsläckare. Bor du i flervåningshus rekommenderar man en släckare per våningsplan. Avslutningsvis är det viktigt att ha brandsläckare även i dina fritidsboenden och i dina fordon, så att du minimerar brandrisken även på fritiden.

Checklista – så använder du en handbrandbrandsläckare:

  • Dra ut säkringen.
  • Lossa slangen
  • Huka dig ner, gå inte för nära branden
  • Ha vinden i ryggen utomhus
  • Ställ alltid brandsläckaren upp då den används
  • Rikta munstycket mot det som brinner och sikta lågt. Sikta på lågornas bas.
  • Tryck in avtryckaren helt.