Skip to main content

Så brandsäkrar du hemmet

Du bör utrusta ditt hem med ett komplett brandskydd som består av brandvarnare, brandsläckare och brandfilt. På så vis brandsäkrar du ditt hem och minimerar risken att ingen kommer till skada vid en eventuell brand. Läs mer om varför du ska ha en brandfilt hemma. Därför ska man ha en brandfilt

Stress och glömska

På samma vis som det är viktigt att utrusta hemmet med brandskydd ska man få med sig ett risktänk i vardagen. Orsaken till en brand i bostaden är vanligtvis stress och glömska. Det viktigaste är att montera minst en fungerande brandvarnare hemma och gärna en brandsläckare lätt tillgänglig. I första hand handlar det om att tänka på vilka brandrisker som finns. Se till att inte lämna stearinljus brinnande om du lämnar rummet för en längre period eller går ut ur bostand. Vidare är det viktigt att byta ut gamla ljusslingor som har passerat bäst-före-datum ur säkerhetssynpunkt.

Seriekopplade brandvarnare som varnar om natten

Om din bostad har flera våningsplan rekommenderas seriekopplade brandvarnare, på så vis larmar en varnare, så larmas de andra också. Särskilt viktigt är detta när vi har mer och mer elektriska prylar som vi laddar om natten i våra sovrum, Om  ett fel uppstår i laddaren som leder till överhettning är risken för att brand uppstår överhängande. Därför bör man ha seriekopplade brandvarnare. Läs mer om hur många brandvarnare du behöver Så många brandvarnare behöver man

Så brandsäkrar du hemmet

  • Montera minst en brandvarnare per våningsplan
  • Placera brandvarnare i eller intill sovrum så du hör om det larmar när du sover.
  • Testa dina brandvarnare regelbundet
  • Ha en pulversläckare om 6 kg och en brandfilt hemma för att kunna göra en snabb insats om brand uppstår