Skip to main content

– med rätt varnare på rätt plats upptäcks gasläckor i rätt tid

I en gasvarnare finns det en detektionskammare som läser av luftens sammansättning av brännbara gaser. Det gör att man kan upptäcka livsfarliga gasblandningar i rätt tid. Här förklarar vi hur du bäst kan placera din gasvarnare, samt hur den skiljer sig mot en kolmonoxidvarnare.

En gasvarnare varnar för brännbara gaser som till exempel stadsgas/naturgas, gasol eller flaskgas (propan, butan). Därför bör gasvarnaren monteras i närheten av platser där det eventuellt kan uppstå gasläckage – till exempel i kök, båt eller husvagn, samt där man sover. Exakt var du skall placera din gasvarnare kommer vi prata om längre ner i texten. Men först – vad är egentligen skillnaden mellan en gasvarnare och en kolmonoxidvarnare?

Jo, en kolmonoxidvarnare fungerar på samma sätt som en gasvarnare, men här ligger fokus istället på att upptäcka just koloxid (även kallad kolos, kolmonoxid- eller CO-gas). Det är en luktfri, osynlig, smaklös och mycket giftig gas som bildas vid ofullständig förbränning av fossila bränslen som trä, kol, gasol, fotogen, bensin, dieselolja och naturgas. Gasen är förrädiskt farlig och när man påverkas av den blir man helt desorienterad och kan inte undsätta sig själv eller larma räddningspersonal. En kolmonoxidvarnare gör därför ett oerhört viktigt jobb.

Så här placerar du din gasvarnare

Skall du dektektera tung gas som Propan eller Butan skall gasvarnaren placeras lågt – högst 30 cm från golvet, samt nära den plats där gasläckan kan tänkas uppstå. För att den läckande gasen ska kunna nå gasvarnaren får det ej finnas någon dörr eller öppningsbart fönster mellan varnaren och gaskällan.

Ska du ha gasvarnaren i en båt eller husbil?
Tänk då på att gasen är tung och kan ”rinna” ner under durken. Därför skall du placera Gasvarnaren så lågt som möjligt. Men också så nära sin riskkälla som möjligt.
Sätt den under durken om det går, förutsatt att gasen når varnaren. 

När du skall dektektera naturgas/stadsgas (Metan)
 Då ska gasvarnaren monteras högt upp på väggen, eftersom denna gas är lättare än luft. Här är det viktigt att man ej sätter den lägre än någon dörr eller fönsteröppning.

Placera Kolmonoxidvarnaren centralt i utrymmet. Den gör ett livsviktig jobb på platser med till exempel gasolvärmare, gasolgrill eller dieselaggregat. Till exempel i en stuga eller en båt. Tänk på att: din kolmonoxidvarnare bör ej monteras i närheten av en öppen dörr eller ett öppet fönster. Risken är annars att varnarens detektionskammare får svårt att läsa av de eventuella gaserna i luften.

Vill du veta mer om vad som är viktigt att tänka på när det kommer till gasvarnare? Eller vilken varnare som passar just dig bäst? Klicka här. 

Brandsäkerhet är A och O
Det är livsviktigt att ta brandsäkerhet på allvar. Och kom ihåg: en brandvarnare är prisvärd, enkel att installera och den räddar både liv och egendom med sin tidiga varning. Vi på brandvarnare.se har lång erfarenhet av brandskydd, ett brett sortiment av brandsäkra produkter och full förståelse för din situation. Vi hjälper dig gärna och är alltid bara ett samtal bort. Läs mer och hör gärna av dig!

Så skall du placera din gasvarnare steg för steg

  • Placera din gasvarnare lågt för tung gas som Propan eller Butan
  • Gasvarnare i båt eller husbil placerar du så lågt som möjligt. Men också så nära sin riskkälla som möjligt.
  • Montera din Gasvarnare högt upp för Naturgas eller metan
  • Placera din Kolmonoxidvarnare centralt i utrymmet