Skip to main content

– Hur fungerar en brandvarnare? det finns detektorer som är anpassade för olika miljöer

I varje brandvarnare finns en detektionskammare som läser av luftens partiklar. Det gör att livsfarliga partiklarna i rök upptäcks i tid. Men detektionskammaren kan även reagera på damm, smuts, vattenånga och pollen. Av den anledningen finns olika typer av brandvarnare, så som optisk rök- och/eller värmevarnare. Här förklarar vi hur de fungerar och vad som skiljer dem åt.

En optisk rökvarnare känner av brandrökens partiklar. Här har detektionskammaren ett avancerat fotocell-system där synliga rökpartiklar reflekteras i ett infrarött ljus. Detta system är speciellt känsligt för långsamt pyrande bränder. En optisk rökvarnare passar därför bra i sovrum, hallen, vardagsrum, sällskapsrum samt längs utrymningsvägar.

En värmevarnare reagerar endast på värmeförändring och inte på förbränningspartiklar. Detta gör att användningsområdet är begränsat, och värmevarnaren räknas därför som ett komplement till den optiska rökvarnaren. En värmevarnare varnar vid snabba temperaturförändringar och då temperaturen i rummet stiger över 57 grader C. Värmevarnare gör susen på platser där det naturligt förekommer rikligt av vattenånga, fukt, damm eller smuts – till exempel i köket, på vinden, i källaren och garaget.

Men det finns även en tredje variant: optisk rök- och värmevarnare. Detta är en kombinationsvarnare som reagerar på både rök och värme. En optisk rök- och värmevarnare används med fördel där det kan förekomma flammande bränder utan sot, så kallade kemiska bränder. Vill du veta vilken brandvarnare som passar bäst i just er fastighet? Klicka här. 

Brandsäkerhet är A och O

Det är livsviktigt att ta brandsäkerhet på allvar. Och kom ihåg: en brandvarnare är prisvärd, enkel att installera och den räddar både liv och egendom med sin tidiga varning. Vi på brandvarnare.se har lång erfarenhet av brandskydd, ett brett sortiment av brandsäkra produkter och full förståelse för din situation. Vi hjälper dig gärna och är alltid bara ett samtal bort. Läs mer och hör gärna av dig!

Så fungerar en brandvarnare steg för steg

  • Det sitter en detektionskammare i varje brandvarnare som kan reagera på rökpartiklar men också andra saker som smuts, damm och ånga.
  • Det finns därför olika typer av brandvarnare som optisk rök- och/eller värmevarnare.
  • Optiska brandvarnare reagerar på rökpartiklar och värmevarnare reagerar på värme. Det finns även kombinationsvarnare.