Skip to main content

Hållbarhet och miljö

Att arbeta medvetet och långsiktigt är viktigt för oss. Vi värnar om miljön och försöker dagligen minska vårt avtryck.

Producentansvar

Från den 1 juli 2001 samt 13 augusti 2005 gäller nya svenska och europeiska bestämmelser angående producentansvar för omhändertagande av kasserade elektriska hushållsapparater m.m. Det s.k. WEEE-direktivet (The ”Waste Electrical and Electronic Equipment” Directive). Vi har valt att uppfylla dessa krav genom att gå med i systemet El-Kretsen.
Köper du en brandvarnare på Brandvarnare.se, kan du returnera den till oss när den är uttjänt. Det går självklart även att lämna den på en av din kommun anvisad insamlingsplats för elektronikavfall.

Förpackningar

Vi har tagit bort våra blisterförpackningar där det är möjligt och i dag är nästan alla våra förpackningar i papper.
Vad gäller emballageåtervinning så är vi självklart anslutna till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen. Dessutom återanvänder vi vårt förpackningsmaterial.

Frakter

Vi vill undvika onödiga returfrakter som ger negativ miljöpåverkan. Därför har vi valt att erbjuda fri returfrakt endast vid nyttjande av ångerrätten. Detta för att man noga ska tänka igenom innan man väljer att köpa en produkt.

Utvecklingslabb

Vi har ett eget utvecklingslabb in-house där våra produkter testas och kvalitetssäkras. Vi behöver inte skicka i väg våra produkter på analys eller test, vi gör det själva för att snabbt kunna svara upp på eventuella frågor från kunder. Alla varnare vi erbjuder är noga utvalda och de flesta av våra produkter har 5 eller 10-års batteri för att minska batteriåtervinningen.

Uppförandekod (Code of Conduct)

Vår uppförandekod är baserad på ILO-konventionerna och FN: s mänskliga rättigheter, vilket utgör en del av referensvillkoren för våra leverantörer. Uppförandekod definierar de minimikrav som vi ställer på våra leverantörer och underleverantörer, med avseende på sociala och miljömässiga standarder. Vi på brandvarnare.se ställer flera tydliga krav på våra leverantörer, vilka väljs ut som partners. Det är A och O att alla våra leverantörer undertecknar dessa krav och därmed ansvarar för att deras underleverantörer också uppfyller de definierade kraven.

Genom denna kravställning vill vi se till att produkterna tillverkas under rimliga arbetsförhållanden. Som ett exempel måste det finnas villkor för att skydda arbetsmiljön. Samtidigt fortsätter vi att ställa högre miljökrav på våra leverantörer.